1445ހ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދުވަހު މާލޭ ސިޓީގައި ގޮވާމުން ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަށް ބަދަލުއައުން