ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިން ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

މިބައްދަލުވުމުގައި ބީ.އެމް.އެލް އިސްލާމިކް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ޒަކާތާމެދު ޢާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް