ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކު އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ޒަކާތާމެދު ޢާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް